Iran Spain Visa: Visa Type for Spain Visa from Iran

درخواست برای ویزا به اسپانیا در ایران

انواع ویزا:

شرکت خدمات بین المللی توسط سفارت اسپانیا در ایران، برای تسهیل روند بررسی درخواست های ویزا اقامت کوتاه مدت در اسپانیا، به عنوان شریک منصوب شده است.

درخواست های اقامت کوتاه مدت با توجه به محل اقامت متقاضی، در دفاتر پذیرفته می‌شوند. “کجا درخواست شود

درخواست ویزا می‌تواند توسط خود فرد و یا توسط نماینده مجاز او، درمرکز درخواست ویزا اسپانیا ثبت شود. لطفا توجه داشته باشید که به دلایل امنیتی، درخواست های ارائه شده توسط پیک و قاصد در مرکز درخواست ویزا اسپانیا پذیرفته نخواهد شد.

برای گروه های بزرگ شامل بیش از 20 نفر، باید پیشاپیش با مرکز درخواست ویزا جهت هماهنگی، تماس حاصل شود.

در مواردی که متقاضی مایل به بازدید از کشورهای مختلف شینگن است، کشور مسئول ارائه ویزای مرتبط برای تمام زمان سفر، شامل دیگر کشورهای شینگن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

  • مقصد اصلی سفر
  • کشور مربوط به هدف اصلی سفر
  • کشور مربوط به حداکثر زمان اقامت
  • اولین کشوری که متقاضی به آن وارد می‌شود

لطفا توجه داشته باشید که صدور ویزا، امتیاز ویژه سفارتخانه یا کنسولگری برای هر یک از درخواست ها می باشد ، به این ترتیب ارسال و ثبت تمام مدارک به معنای داشتن «حقی» برای دریافت ویزا نیست.

هزینه های ویزا و شرکت به شرح زیر است:

نوع ویزا هزینه
تمامی انواع ویزای کوتاه مدت 60 یورو
کودکان بین 6 تا 12 سال 35 یورو
هزینه خدمات 15.45 یورو

سایر ملیت ها (که مدت بیشتر از 6 ماه با مجوز اقامت معتبر، در ایران سکونت دارند) می توانند از خدمات در تهران بهره مند شوند.

  • درخواست ویزا دست نوشته تنها با خودکار آبی معتبر می باشند / درخواست پر شده به صورت آنلاین نیز معتبر می باشد.
  • لیست حقوق 6 ماه اخیر
  • جهت دریافت پاسپورت، وجود کارت شناسایی شخص مجاز الزامی است.
  • جدید ترین نامه تمکن مالی و صورتحساب گردش شش ماه اخیر بانکی با تاریخ و مهر و امضا بانک – هر دو مربوط به یک حساب
  • نامه تأیید رسمی را در سر برگ شرکت بگذارید.
Request appointment Call us Feedback